Voorblad van model PvE, waarop inspecteur in de bus aan het werk is.
Figuur A Het Model Programma van Eisen visuele inspectie (Bron: Stichting RIONED)Vergroot afbeelding

Het Model Programma van Eisen (model-PVE) is toepasbaar in de meeste standaardcontracten voor visuele inspectie (reguliere opdrachten in een groot deel van de Nederlandse gemeenten). De teksten zijn verwerkt in deel 3 van de RAW-systematiek, maar u kunt de teksten ook los gebruiken.

U kunt het model-PVE een-op-een overnemen in de opdrachten die u op de markt zet. Waar nodig kunt u het aanpassen aan uw specifieke situatie en inspectiedoel. Hiervoor is op verschillende plekken rekening gehouden met variaties.

Het model behandelt alleen de eisen voor de visuele inspectie. Alle overige eisen en voorwaarden moet u zelf aanvullen, zoals eisen voor veiligheid, arbo en afspraken rondom rechtsverhoudingen.

 

Inhoud model-PVE

  1. Algemene eisen: beschrijving van de te gebruiken inspectienorm, het uitvoeren van onderzoek naar aspecten buiten de inspectienorm, diplomering van de uitvoerders en rioolreiniging voorafgaand aan de inspectie.
  2. Technische specificatie beelden: beschrijving van de eisen waaraan foto’s en video’s moeten voldoen.
  3. Technische specificaties meetapparatuur: beschrijving van de kwaliteitseisen van meetapparatuur.
  4. Rapportage: beschrijving van de onderdelen waaruit de rapportage bestaat en wanneer het bedrijf de rapportage(s) moet opleveren.
  5. Kwaliteitsmeting rioolinspectie: beschrijving van hoe u als opdrachtgever de rapportage controleert en beoordeelt. Wanneer is de kwaliteit van de inspectieresultaten voldoende? Het hoofdstuk gaat ook in op hoe de kwaliteitsmeting verloopt.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel