De MKBA plaatst de beheerinspanningen beter in verhouding tot het maatschappelijke nut hiervan. In een proeftuin van de gemeenten Heerenveen, Leeuwarden en Tytsjerksteradiel, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Stichting RIONED, STOWA en Tauw is onderzocht of een relatief eenvoudige MKBA risicogestuurd rioleringsbeheer kan invullen. Deze publicatie doet verslag van de zoektocht naar de toepassingsmogelijkheden van een MKBA voor rioleringsbeh

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel