Voor het mbo-onderwijs

Stichting RIONED, SOMA bedrijfsopleidingen en het Ontwikkelcentrum hebben een reeks instructievideo's gemaakt van de aanleg van een groot aantal onderdelen van de riolering. In de videos worden de belangrijkste aspecten stapsgewijs op mbo-niveau uitgelegd. De video's behandelen:

 • aanbrengen van bronbemaling
 • aanbrengen van diepdrainage
 • inspectie en onderhoud van drainage
 • afsluiten van een riool
 • aanleg van kunststof riolen
 • aanleg van riolen op funderingspalen
 • maken/vervangen van huisaansluitingen
 • plaatsen van een betonnen put
 • plaatsen van trottoirkolken
 • opsporen van kabels en leidingen
 • aanleg van een molgoot
 • optassen van buizen
 • aanbrengen van halfverhardingen

Bekijk de video's op een speciale pagina.

Ook andere waterorganisaties hebben materiaal beschikbaar voor het mbo: