Meer informatie

Laatst geac­tu­aliseerd 05 november 2019

Hoe werkt de webwinkel van Stichting RIONED en Campagne Niet in het riool?

Bekijk en bestel de publicaties van Stichting RIONED, of download ze. 

Vragen?

  • Voor 'vakpublicaties' en voor 'publiek en bestuur' kunt u terecht bij 0318-631 111 of info@rioned.org.
  • Voor vragen over de campagne 'Niet in het riool' kunt u terecht bij de helpdesk: info@nietinhetriool.nl of 030-2393285.

Voor bestellingen gelden de Leveringsvoorwaarden publicaties van Stichting RIONED. Komt uw organisatie als begunstiger in aanmerking voor korting? Bekijk het Overzicht van de begunstigers.