Leveringsvoorwaarden publicaties

Laatst geac­tu­aliseerd 15 maart 2018

Voor bestellingen gelden de Leveringsvoorwaarden publicaties van Stichting RIONED. Komt uw organisatie als begunstiger in aanmerking voor korting? Bekijk het Overzicht van de begunstigers.

Prijzen en facturering

Alle vermelde prijzen zijn exclusief 6% of 21% btw en inclusief verzendkosten binnen Nederland.

U kunt uw bestelling binnen veertien werkdagen verwachten. Veelal verzenden we binnen enkele dagen. De factuur wordt separaat toegezonden.

Bij bestelling van een publicatie kunt u voor de facturering desgewenst een afzonderlijk adres, afdeling en contactpersoon vermelden. Ook kunt u uw eigen ordernummer opgeven. Alleen indien u deze gegevens op het bestelformulier heeft opgegeven, vermeldt Stichting RIONED deze gegevens op de factuur.

Indien naderhand een nieuwe factuur moet worden opgesteld omdat bij de bestelling onvoldoende of onjuiste gegevens over de facturering zijn verstrekt (bijvoorbeeld het ontbreken van een ordernummer of opgave van geen of onjuist factuuradres) brengt Stichting RIONED voor de nieuwe factuur € 35.- administratiekosten extra in rekening.

De betalingstermijn voor facturen is 30 dagen. Stichting RIONED behoudt zich het recht voor om bij te late betaling de wettelijke rente en de kosten voor invordering in rekening te brengen.

Studentenkorting

Voor studenten van onderwijsinstellingen die begunstiger zijn van Stichting RIONED geldt het begunstigerstarief. Om als student in aanmerking te komen voor dit lagere tarief moet u tegelijkertijd met de bestelling of aanmelding een kopie van uw geldige collegekaart mailen naar info@rioned.org of zenden aan: Stichting RIONED, postbus 133, 6710 BC Ede. Zonder kopie van de collegekaart wordt géén korting verleend. Meer informatie over begunstigerschap (en lijst van begunstigers).

Levering aan boekhandels

Boekhandels ontvangen geen boekhandelskorting op de publicaties van Stichting RIONED.

Retourzendingen

Retourzending is mogelijk binnen 8 dagen. Wij accepteren alléén onbeschadigde retourzendingen. U ontvangt daarna van ons een creditnota.