Rioleringsbeheerders helpen rioleringsbeheerders

Lokaal onderzoek kan tot verhelderende of kostenbesparende inzichten leiden. Resultaten met een bovenlokaal belang kunt u via Stichting RIONED ter beschikking stellen aan collega's.

Kwaliteitstoets
Stichting RIONED aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de hieronder opgenomen rapporten maar gaat er vanuit dat de aanbieder van het resultaat naar eer en geweten heeft gehandeld. Wel heeft Stichting RIONED een eenvoudige check uitgevoerd alvorens tot plaatsing is overgegaan. Rapporten kunt u het liefst in pdf formaat emailen naar Ton Beenen via info@rioned.org.
2013


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE