Promotie: oorzaken verstopte kolken en huisaansluitingen

Johan Post heeft zijn promotieonderzoek naar de oorzaken van verstoppingen van kolken en huisaansluitingen succesvol afgerond. De Nederlandstalige samenvatting van zijn proefschrift is nu beschikbaar.

Met de succesvolle verdediging van zijn proefschrift op 21 november 2016 is Johan Post de derde promovendus uit het Kennisprogramma Urban Drainage aan de TU Delft die een wetenschappelijk onderzoek heeft afgerond. Naast de ontwikkeling van nieuwe kennis zorgt het kennisprogramma voor nieuwe aanwas van ingenieurs en wetenschappers in het vakgebied riolering. Johan Post onderzocht oorzaken van verstoppingen van kolken en huisaansluitingen. Daarbij ontwikkelde hij een statistische methode om het rendement van gebiedsgericht beheer te voorspellen. Tijdens zijn onderzoek bleek namelijk dat er wel enige relaties zijn te leggen tussen het aantal verstoppingen en lokale invloedsfactoren.

Nederlandse samenvatting
Stichting RIONED en STOWA hebben een Nederlandstalige samenvatting uitgebracht van Posts proefschrift A statistical approach to guide the management of the anterior part of the sewer system. Deze samenvatting geeft de resultaten van zijn onderzoek naar het functioneren en het operationeel beheer van kolken, kolkaansluitleidingen en huisaansluitingen. Aan de orde komen de invloed van het rioolsysteem, de invloed van lokale omstandigheden en de daarmee samenhangende effectiviteit van maatregelen.

Download de samenvatting
 

ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE