Gezamenlijke kennisagenda Stowa, KWR en Stichting RIONED

Stowa, KWR en Stichting RIONED hebben een gezamenlijke kennisagenda voor de waterketen en het stedelijk waterbeheer gepubliceerd: "Kennis om de goede dingen goed te doen". Hierin bundelen we de actuele kennisvragen vanuit de zorg voor regen-, grond-, afval-, oppervlakte- en drinkwater. De agenda biedt een inhoudelijke basis voor de gezamenlijke kennisontwikkeling.

De goede dingen
Het motto van de kennisagenda is 'Grote wateropgaven, doelmatige uitvoering'. Voor meer doelmatigheid is behoefte aan kennis om te weten wat de goede doelen zijn. De gedeelde kennisvragen in het stedelijk waterbeheer komen voort uit het streven naar gezond, leefbaar, klimaatbestendig en duurzaam water. Bij doelmatigheid ligt de focus op behoud van een goede dienstverlening met een minimale kostenstijging voor de burgers. Het belangrijkste doel van de zorg voor drink- en afvalwater is bescherming van de volksgezondheid. Nieuwe concepten dienen daarom dezelfde hoge bescherming tegen ziekteverwekkers te bieden als de huidige systemen. De verwachte effecten van de klimaatontwikkeling zijn een belangrijke drijfveer om de huidige infrastructuur aan te passen. Tot slot is duurzaam gebruik van water in huizen, bedrijven én de openbare ruimte essentieel.

Goed doen
Ter ondersteuning van het goed doen van de goede dingen werken de kennisinstellingen voorts aan de verdere ontwikkeling van asset management en governance. Assetmanagement is methodische werkwijze die bijdraagt aan een transparante afweging van maatregelscenario's op zowel kosten als de grootste bijdrage aan de doelen van het stedelijk waterbeheer over de gehele levensduur.

Belang
De komst van de gezamenlijke kennisagenda was al aangekondigd in het Bestuursakkoord Water. Hoewel Stowa, KWR en Stichting RIONED al samenwerken in diverse projecten en individuele programma's onderling afstemmen, is het goed hieraan vanuit deze gezamenlijke agenda bekendheid te geven. De agenda draagt bij aan effectieve kennis voor doelmatig en toekomstbestendig stedelijk waterbeheer.

Uitwerking
Stichting RIONED gaat in regionale bijeenkomsten bekendheid geven aan de kennisagenda en daagt de lokale beheerders uit met verdere aanscherping te komen van onderzoeks en kennisvragen. Overzicht van proeftuinen laat zien hoe in een proeftuin vragen gezamenlijk opgepakt worden om in een win-winsituatie praktische antwoorden te vinden op fundamentele vragen.


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE