Onderzoek en kennisontwikkeling

Visie
De Kennisstrategie van Stichting RIONED en de daarop gebaseerde Kennisagenda Waterketen en Stedelijk Waterbeheer benadrukken het belang van doelmatig werken door beter inzicht in de lokale situatie. Stichting RIONED ontwikkelt hiertoe samen met lokale beheerders methoden en technieken in zogeheten Proeftuinen.

Proeftuinen
in Overzicht van proeftuinen Hier kunt u zien welke proeftuinen al van start zijn gegaan en welke resultaten reeds zijn bereikt..

Resultaten
Hier kunt u de verschenen publicaties bestellen.

Onderzoeksresultaten met een meer dan lokaal belang kunt u aan collega's ter beschikking stellen via de website van Stichting RIONED. Hier ziet u wat uw collega's reeds hebben onderzocht of nog in onderzoek hebben.

Kennisprogramma Urban Drainage
Het Kennisprogramma Urban Drainage is een samenwerking van TU Delft en de rioleringssector om de grote opgaven op gebied van tegengaan wateroverlast, duurzaam afvalwatertransport en doelmatigheid op te pakken. Directeur van het kennisprogramma is dr. ir. J.G. (Jeroen) Langeveld. De Programmaraad Urban Drainage ondersteunt het Kennisprogramma met aanscherping van de onderzoeksvragen en verbindt het onderzoek met de praktijk. Lees hier meer over het Kennisprogramma Urban Drainage.

Van de door het kennisprogramma Urban Drainage gefinancierde promotie-onderzoeken is in RIONEDnieuws een artkelenserie verschenen: (nog aanvullen)


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE