Kenniscoaches

(laatst bijgewerkt op 9 januari 2017)

Formeel programma gestopt, kenniscoaching blijft wel beschikbaar
In de praktijk blijkt dat de inzet van kenniscoaches werkt. Na vijf jaar is eind 2016 de subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het programma Kenniscoaches gestopt, maar ook daarna zijn vormen van kenniscoaching nodig in de regionale samenwerking in het stedelijk waterbeheer. Die samenwerking vergt immers onderhoud en zal nieuwe impulsen krijgen. Maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering, nieuwe stoffen in het afvalwater, technologische ontwikkelingen en een veranderende rol van de overheid nopen tot voortdurend anticiperen. Ondersteuning met vakkennis en procesvaardigheden kan de regionale samenwerking effectiever maken en versnellen.

De combinatie van coaching en vakinhoud blijft voor allerlei situaties relevant. Denk aan bestendiging en uitbouw van de regionale samenwerking, thema's als de branchestandaarddatastandaardisatie en -uitwisseling en assetmanagement en proeftuinen gericht op innovatie.

De kennis en ervaring van de kenniscoaches blijven beschikbaar. Met een pool van intermediairs met ervaringskennis op verschillende inhoudelijke thema's en procesvaardigheden kan Stichting RIONED de regionale samenwerking ook de komende tijd ondersteunen.

Kortom: Het programma kenniscoaches stopt, maar het fenomeen kenniscoaching gaat door.

Producten

De volgende activiteiten kunnen nog worden georganiseerd door Stichting RIONED, echter zonder financiële bijdrage:

  • Kenniscoaching
    De ervaringskennis van kenniscoaches is breed en gericht op verschillende onderdelen van het stedelijk waterbeheer en de afvalwaterketen. Door verhelderende vragen te stellen, ideeën aan te dragen, feedback te geven en te verbinden kan een kenniscoach met zijn of haar ervaringskennis de gezamenlijke uitwerking verdiepen en versnellen.

  • Regionale bijeenkomsten en collegiaal advies

  • Collegiaal advies

Hoe hebben regio's de ondersteuning van kenniscoaches ervaren?
Allerlei regio's schakelden een kenniscoach in om de uitwerking van het Bestuursakkoord Water een impuls te geven. Een aantal ervaringen met de inzet van kenniscoaches leest u hier.

Aandacht voor kenniscoaches in het vaktijdschrift Water Governance
‘Kenniscoaches als onderdeel van een nieuwe aanpak en werkwijze', dat is de strekking van een publicatie in het vaktijdschrift Water Governance dat in april 2016 is verschenen. Het artikel richt zich op de ontwikkeling van de sector en de rol van de kenniscoaches daarbij. Samenwerkende regio's zetten steeds vaker kenniscoaches in om handen en voeten te geven aan de toepassing van beschikbare kennis en de afwegingsruimte van gemeenten en waterschappen bij de uitvoering van de beheertaken in het stedelijk waterbeheer en de afvalwaterketen. Lees artikel

Contact
Denkt u er over om bij de samenwerking in uw regio een kenniscoach te betrekken? Overleg dan met Hugo Gastkemper van Stichting RIONED, tel. 0318-631 111 of mail naar info@rioned.org.


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE