GNWR: netwerk voor rioleringsbeheerders

Stichting RIONED faciliteert sinds 2005 een netwerk gericht op rioleurs: het Gemeentelijk Netwerk Water en Riolering (GNWR). Rioleringsmedewerkers kunnen er kennis en ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.

Het netwerk is exclusief bedoeld voor gemeentelijke medewerkers die werken in de praktijk van rioleringszorg en stedelijk water. Het netwerk wil een platform zijn om kennis en ervaringen uit te wisselen, op het raakvlak van beleidsuitvoering en techniek ('van implementatie van de watertoets tot aan reinigingsbestek').

Hoe ziet het netwerk er uit?

Het GNWR biedt een fysiek ontmoetingsplatform en een digitaal kennisnetwerk met:

  • Goede aansluiting op de vragen en behoeftes van de betrokkenen;
  • Interactie op inhoud;
  • Agendering door de betrokkenen zelf;
  • Deelnemers hebben een breng- en haal'plicht'.

Bijeenkomsten

De platformbijeenkomsten vinden tweemaal per jaar plaats, op wisselende plaatsen in de regio bij gemeenten 'aan huis'. Belangrijk onderdeel is een uitgebreide 'vragenronde', vóór en dóór rioleurs.

Uitgebreide informatie over de GNWR voor deelnemers en belangstellenden.

Digitaal forum

Het GNWR wisselt ook digitaal informatie en ervaringen uit, en gebruikt daarvoor het forum Stedelijk waterbeheer en riolering op www.ingenieurswerk.nl. Dit forum is exclusief toegankelijk voor gemeenteambtenaren en wordt mede beheerd door RIONED. Verder biedt RIONED ook via haar Linkedin groep de mogelijkheid tot discussie en uitwisseling.