Cursussen Stichting RIONED

Stichting RIONED biedt de volgende cursussen aan:


De cursussen Inspecteur - Visuele Inspectie Riolering, Visuele Inspectie Rioolstelsel Beheerder en Onderzoek en beoordelen rioleringsobjecten volgens NEN 3398 worden sinds 14 augustus 2017 niet meer door Stichting RIONED aangeboden. Deze cursussen zijn overgedragen aan Wateropleidingen. Zie voor meer informatie en aanmelden de website van Wateropleidingen. De cursus Renovatie van riolen wordt vanaf 2017 niet meer door Stichting RIONED aangeboden.

Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE