Effectiviteitsvergelijking helofytenveld - Behandeling hemelwater of rwzi-effluent? (2017)

Digitaal

Gratis downloaden

Drukwerk

€ 20.00 (Begunstigers)
€ 40.00 (Niet Begunstigers)

Plaats in winkelwagen
Deze publicatie onderbouwt de keuze tussen inzet van het helofytenveld voor nabehandeling van rwzi-effluent of van afstromend hemelwater met het oog op de optimale emissiereductie naar het oppervlaktewater. Daartoe is in de Proeftuin ‘Regenwater Bedrijventerrein Trekkersveld’ onderzocht:
  • welk rendement heeft het helofytenveld bij behandeling van afstromend hemelwater?
  • wat is de kwaliteit van het (hemel)water dat de stelsels verlaat (1) via het gemaal richting helofytenveld en (2) via de overstorten richting oppervlaktewater?
  • hoe verhoudt de kwaliteit van het afstromende hemelwater zich met de kwaliteit van rwzi-effluent?
Uit de resultaten blijkt dat een helofytenfilter ten behoeve van de waterkwaliteit effectiever is in te zetten voor nabehandeling van rwzi-effluent dan voor behandeling van het relatief schone hemelwater.