Evaluatie van sturing in stedelijke afvalwatersystemen (2017)

Digitaal

Gratis downloaden

Drukwerk

€ 10.00 (Begunstigers)
€ 20.00 (Niet Begunstigers)

Plaats in winkelwagen
Samenvatting proefschrift Petra van Daal-Rombouts
Deze publicatie geeft de voor de praktijk meest relevante resultaten van het door Petra van Daal-Rombouts met succes afgeronde promotieonderzoek binnen het Kennisprogramma Urban Drainage. Petra ontwikkelde een methodiek voor beoordeling van het nut van sturing in stedelijke afvalwatersystemen en paste deze toe in de regio Eindhoven. De sturing beperkt het overstortende volume op rwzi Eindhoven met 33% en de ammoniumpieken in het effluent tijdens buien met 20%. De resultaten zijn een springplank voor optimalisaties in andere systemen. De beschreven methodiek, in combinatie met metingen en een gevalideerd model voor inzicht in het werkelijke functioneren van uw systeem, kunnen u helpen vooraf te bepalen of sturing ook in uw situatie gewenst en mogelijk is.

Het proefschrift zelf kunt u downloaden.