Klimaatadaptatie (2017)

Digitaal

Gratis downloaden

Overheden moeten wateroverlast, door zomerse piekbuien of langdurige neerslag in de winter, het hoofd bieden. Bij die aanpak gaat de aandacht al snel uit naar grote vernieuwende projecten, zoals het Benthemplein in Rotterdam.

Veel gemeenten nemen kleinere, minder spectaculaire maatregelen. Juist deze brengen we in dit magazine over het voetlicht, ook omdat ze in het dagelijks beheer en onderhoud gemakkelijk over het hoofd zijn te zien. Denk aan de invloed van verkeersdrempels, de reiniging van goten en kolken en de herinrichting van de straat voor kortdurende waterberging.
Ook de verdere vergroening van de openbare en private ruimte helpt bij het beter omgaan met water en het tegengaan van een ander klimaateffect: hittestress.

Stadswerk en Stichting RIONED wensen u inspiratie.