Stedelijke Wateropgave, vergelijking normen voor water op straat en inundatie (2006)

Digitaal

Gratis downloaden

Drukwerk

gratis voor Begunstigers
gratis voor Niet Begunstigers

Plaats in winkelwagen

Voor de normering van water op straat bij overbelasting van de riolering en inundatie bij overbelasting van het watersysteem worden twee verschillende benaderingen gehanteerd. Beide normen zijn uitgedrukt in een kans op herhaling in de tijd. Voor water op straat T=2 jaar en voor inundatie T=100 jaar.

Het is verleidelijk om te stellen dat de ene norm per definitie strenger is dan de andere. Maar deze benadering is niet altijd juist. De normen zijn bedoeld voor beoordeling van verschillende systemen en situaties met een verschillende kans op schade, respectievelijk de omvang van de schade. Om onnodige discussies te vermijden, licht deze publicatie de verschillen tussen deze normen toe.