Publieksbrochure: Waarom zijn putdeksels rond?

Digitaal

Gratis downloaden

Drukwerk

gratis voor Begunstigers
gratis voor Niet Begunstigers

Plaats in winkelwagen

Publieksbrochure gemaakt om te informeren over riolering en gemeentelijke zorgplichten. De slogan Over krokodillen, witte schapen en wc-papier in het riool moet mensen prikkelen om te gaan lezen. Het geeft direct ook aan dat de hoeveelheid informatie beperkt is. RIONED heeft daarom nog aparte thema-brochures uitgebracht (u vindt deze ook in deze winkelwagen). Animaties of teksten.

De eerste 100 brochures (formaat 15.5 bij 23 cm) zijn gratis, meerdere exemplaren kosten 11 cent per stuk. Voor aantallen boven 1.000 stuks geldt een aparte regeling. U betaalt dan naast de drukkosten een bijdrage voor verzendkosten (en ontvangt een korting voor de eerste 200 exemplaren).

Stichting RIONED stelt de platte tekst in Word ter beschikking aan haar begunstigers. De tabel vindt u in Excel. U mag (gedeelten van) deze platte tekst voor uw eigen publicaties gebruiken. In dat geval stelt Stichting RIONED een exemplaar van uw publicatie op prijs.