Klimaatverandering, hevige buien en riolering; visie van Stichting RIONED (2007)

Digitaal

Gratis downloaden

Drukwerk

gratis voor Begunstigers
gratis voor Niet Begunstigers

Plaats in winkelwagen

Door de klimaatverandering zullen hevige regenbuien vaker optreden en nóg extremer worden. Om grote schade te voorkomen, zijn maatregelen nodig. Overvloedig regenwater tijdelijk bergen op straat hoort daarbij. In deze visie beschrijft Stichting RIONED de problemen en oplossingen voor de riolering.