Handreiking emissiemetingen (2010, RIONEDreeks 14)

Digitaal

Gratis downloaden

Drukwerk

€ 20.00 (Begunstigers)
€ 40.00 (Niet Begunstigers)

Plaats in winkelwagen

De kwaliteit van stadswater is zowel afhankelijk van inrichting en beheer als van diverse vervuilingsbronnen zoals eenden, bladval of een regenwateruitlaat. Zinvolle maatregelen ter bestrijding van kwaliteitsproblemen kunt u pas nemen als u inzicht heeft in de samenhang van de oorzaken. Meten van de vuiluitworp van een overstort of regenwateruitlaat kan u een deel van dat inzicht verschaffen. Uniforme uitvoering van de metingen èn registratie van relevante stelsel- en gebiedskenmerken zijn dan wel van eminent belang. Deze handreiking reikt u een standaardmethodiek aan van locatiekeuze tot registratie van resultaten.