Water en energie (2012)

Digitaal

Gratis downloaden

Drukwerk

gratis voor Begunstigers
gratis voor Niet Begunstigers

Plaats in winkelwagen

Feiten over energieverbruik in het stedelijk waterbeheer

Deze publicatie geeft inzicht in het huidige energieverbruik in de waterketen om professionals in het stedelijk waterbeheer te ondersteunen bij het kiezen van goede maatregelen. De belangrijkste constatering is dat het energieverbruik in de waterketen relatief beperkt is, zeker als het per persoon wordt vergeleken met allerlei dagelijkse activiteiten. Anderzijds geeft het onderzoek aan waar het wél zinvol kan zijn als gemeenten en waterschappen bij de keuze van maatregelen het energieverbruik laat meewegen.

In de analyse zijn de huidige varianten van het stedelijk waterbeheer doorgerekend. Naast de ‘gebruiksenergie’ uit stopcontact of gasaansluiting is bepaald hoeveel energie nodig is voor het traject van ruwe grondstoffen tot en met de aanleg van de infrastructuur. Bij de berekening van de cijfers is uitgegaan van gemiddelde situaties.