Waardevol stadswater slim realiseren; visie van Stichting RIONED (2011)

Digitaal

Gratis downloaden

Drukwerk

gratis voor Begunstigers
gratis voor Niet Begunstigers

Plaats in winkelwagen

De visie Waardevol stadswater slim realiseren van Stichting RIONED is een pleidooi voor het werken aan de waterkwaliteit vanuit maatschappelijk perspectief: bekijk wateren in steden en dorpen vanuit het oogpunt van de bewoner en de gebruiker, en ga niet in de eerste plaats uit van waterkwaliteitsnormen. Zorg voor een brede kijk op de betekenis van het water voor de omgeving en maak een goede analyse van wensen en problemen. Zo ontstaat een basis voor een nuttig en doelmatig pakket van maatregelen.