Lokale kennis is dé sleutel tot slim besparen (2012)

Digitaal

Gratis downloaden

Drukwerk

gratis voor Begunstigers
gratis voor Niet Begunstigers

Plaats in winkelwagen

Proeftuinen in het kader van doelmatig waterbeheer

Deze publicatie gaat over de proeftuinen in het kader van de kennisstrategie. Proeftuinen zijn innovatieve samenwerkingsprojecten gericht op kennisontwikkeling. Stowa en Stichting RIONED steunen deze projecten met raad en daad door financiële steun, verbinding met soortgelijke projecten en landelijke communicatie. Met beter inzicht in problemen, oorzaken en effectiviteit van oplossingen in de gegeven lokale situatie kunt u scherper besluiten over nut en noodzaak van investeringen.