Kennisagenda: Kennis om de goede dingen goed te doen (2012)

Digitaal

Gratis downloaden

Drukwerk

gratis voor Begunstigers
gratis voor Niet Begunstigers

Plaats in winkelwagen

Kennisagenda Waterketen en Stedelijk Waterbeheer

'Grote wateropgaven, doelmatige uitvoering' is de rode draad door het Bestuursakkoord Water 2011. De uitdaging is behoud van de kwaliteit bij wijzigende omstandigheden tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Om dat te realiseren heeft de watersector kennis nodig. In het kader van het Bestuursakkoord hebben de kennisinstellingen Stowa, KWR Watercycle Research Institute en Stichting RIONED een gezamenlijke kennisagenda opgesteld. Het doet ons genoegen u deze kennisagenda aan te bieden. U vindt daarin de kennisthema's en vragen die voor de sector als geheel van belang zijn.

De kennisagenda voor de waterketen en het stedelijk waterbeheer is een goed vertrekpunt voor het afstemmen van de onderzoeksprogramma's en voor het uitwerken van onderzoeksprojecten waar de kennisbehoefte van de partijen in de waterketen elkaar raakt. Zo komen we tot kennis en innovaties voor een doelmatige Nederlandse waterketen en hoogwaardig waterbeheer.