Doorboringen van riolen door kabels en leidingen (2012)

Digitaal

Gratis downloaden

Drukwerk

gratis voor Begunstigers
gratis voor Niet Begunstigers

Plaats in winkelwagen

Omvang, aard en oplossingen

Stichting RIONED heeft de aard en omvang van het probleem van doorboringen van riolen onderzocht. Dit onderzoeksrapport toont dat het aantal doorboringen flink hoger is dan in eerste instantie werd gedacht en dat de potentiële gevolgen groot zijn. De herstelkosten voor schade aan de doorborende leidingen en de riolen, rioolverstoppingen en verzakking of instorting van de bovenliggende weg kunnen oplopen tot boven 100 miljoen euro. Bovendien kunnen door doorboringen risico’s op gasexplosies, kortsluiting en drinkwaterbesmetting ontstaan.
Naast de onderzoeksresultaten en conclusies doet Stichting RIONED in dit rapport voorstellen om het aantal doorboringen terug te dringen en tot oplossingen te komen voor (te) ontstane schade, inclusief duidelijkheid rond de juridische en financiële verantwoordelijkheden.