Proeftuin maatschappelijke kosten- en batenanalyse (2014)

Digitaal

Gratis downloaden

Drukwerk

€ 10.00 (Begunstigers)
€ 20.00 (Niet Begunstigers)

Plaats in winkelwagen

De MKBA plaatst de beheerinspanningen beter in verhouding tot het maatschappelijke nut hiervan. In een proeftuin van de gemeenten Heerenveen, Leeuwarden en Tytsjerksteradiel, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Stichting RIONED, STOWA en Tauw is onderzocht of een relatief eenvoudige MKBA risicogestuurd rioleringsbeheer kan invullen. Deze publicatie doet verslag van de zoektocht naar de toepassingsmogelijkheden van een MKBA voor rioleringsbeheer. De publicatie geeft een manier van denken voor verdere vergroting van doelmatigheid in het rioleringsbeheer.