Huishoudelijke voedselresten in de afvalwaterketen (2015)

Digitaal

Gratis downloaden

Drukwerk

€ 20.00 (Begunstigers)
€ 40.00 (Niet Begunstigers)

Plaats in winkelwagen

Levenscyclusanalyse van de verwerking van groente- en fruitafval en afvalwater

In Nederland spoelen we voedselresten en groente- en fruitafval niet door het riool. Sinds de jaren negentig zamelen we voedselresten zo veel mogelijk gescheiden in bij het GFT-afval om de afvalstoffen na compostering of vergisting nuttig toe te kunnen passen. Gescheiden inzameling van voedselresten lukt niet overal, bijvoorbeeld in hoogbouw en kleine woningen met weinig ruimte voor opslag van GFT-afval. In dit onderzoek is nagegaan of inzameling van groente- en fruitafval via de riolering maatschappelijk voordeel oplevert. In de uitgevoerde levenscyclusanalyse zijn de routes via vast afval en via afvalwater over het gehele traject van inzameling, transport en verwerking onderzocht. De gecombineerde, milieukundige voor- en nadelen zijn geëvalueerd.