Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2 (2019-01)

Digitaal

Gratis downloaden

Drukwerk

€ 10.00 (Begunstigers)
€ 20.00 (Niet Begunstigers)

Plaats in winkelwagen

Toelichting bij de Europese inspectienorm


Visuele inspectie van leidingen en putten is een belangrijke basis voor beslissingen over wel of niet vervangen, renoveren of repareren. Deze leidraad geeft een praktische toelichting bij de NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 voor inspecteurs en beheerders. De leidraad maakt duidelijk hoe inspecteurs hun waarnemingen moeten vastleggen en welke toleranties daarbij zijn toegestaan. Daardoor weten beheerders welke informatie zij krijgen (en welke niet). Deze nieuwe werkwijze bij visuele inspectie leidt tot betere informatie van de conditie van objecten en systemen, betere afweging van maatregelen en daarmee tot efficiënter rioleringsbeheer.

Een uitgebreide toelichting op de achtergrond, het proces en de beschikbare ondersteuning van deze verandering naar visuele inspectie nieuwe stijl vindt u via www.riool.net/inspectie-2020.

Bekijk ook de volgende relevante publicaties: