Jaarbericht Stichting RIONED (2018)

Digitaal

Gratis downloaden

Drukwerk

gratis voor Begunstigers
gratis voor Niet Begunstigers

Plaats in winkelwagen
Het Jaarbericht 2018 beschrijft bondig de grote opgaven voor Stichting RIONED bij de ondersteuning van de vakwereld van het stedelijk waterbeheer:
- de aanpak van hevige buien, waaronder het uitvoeren van de stresstest regenwater
- betere data-ontsluiting door het scheiden van gegevens en toepassing en door standaardisatie
- onderbouwing risicogestuurd beheer in het kader van assetmanagement
- betere ontsluiting van de bestaande kennis via de Kennisbank Stedelijk Water
- zorg voor voldoende vakmensen