Gemeentelijke aanpak regenwateroverlast (2015)

Digitaal

Gratis downloaden

Drukwerk

gratis voor Begunstigers
gratis voor Niet Begunstigers

Plaats in winkelwagen

Een inventarisatie
Dit rapport geeft de resultaten van het eerste landelijke kwantitatieve onderzoek naar de gemeentelijke aanpak van wateroverlast als gevolg van zware buien.

De resultaten laten zien dat de gemeenten in Nederland de problematiek in beeld hebben en wateroverlast massaal aanpakken.