Maxi- en minicursussen riolering op 23 maart 2017

Op donderdag 23 maart a.s. kunt u deelnemen aan de nieuwe ronde maxi- en minicursussen. Dit zijn praktijkgerichte cursussen over rioleringsbeheer. Meer informatie over de maxi- en minicursussen vindt u in de folder. U kunt zich niet meer aanmelden. 

Programma

U kunt kiezen uit twee maxicursussen van een hele dag:
  A. Risicogestuurd rioleringsbeheer
  B. De mogelijkheden van RainTools

U kunt in plaats van een maxicursus ook twee minicursussen kiezen van elk een dagdeel:

 1. Actuele ontwikkelingen in beleid en regelgeving
 2. GRP en toetsingskader nieuwe stijl (alleen middag)
 3. Eisen aan de riolering op het perceel
 4. Riolering en het BBV (LET OP: is vervallen in verband met te weinig deelname)
 5. Aansprakelijkheid bij regen- en grondwater
 6. Regenwateropvang in de openbare ruimte (nieuw)
 7. Klimaatverandering laten leven in de gemeente
 8. Impacttest extreme buien op de stad
 9. Vergelijking rekenmodellen wateroverlastsimulaties (nieuw) (alleen ochtend)
 10. Regenwatermaatregelen bij particulieren
 11. Repareren, renoveren of vervangen? (alleen middag)
 12. Optimaliseren verbeterd gescheiden stelsels (alleen middag)
 13. Stankoverlast, ont- en beluchting
 14. Drainagesystemen in de stad (nieuw)
 15. Leren van meldingen (alleen ochtend)
 16. Veilig werken aan de riolering (nieuw)
 17. Goed aanbesteden (alleen ochtend)

De volgende maxi- en minicursussen vinden plaats op 28 september 2017.

Incompany cursus

Een maxi- of minicursus kan ook incompany verzorgd worden voor uw gemeente of regio. U kunt dan gebruik maken van het bestaande cursusmateriaal of aangepast materiaal aan uw specifieke omstandigheden. U kunt een incompany cursus volgen met alleen rioleringsbeheerders of juist verbreed met relevante collega's op andere terreinen. De mogelijkheden willen we graag met u bespreken. Hier kunt u de ervaringen van de gemeente Helmond lezen met een incompany cursus. Wilt u meer weten neem dan contact op met Oscar Kunst, Stichting RIONED 0318 - 631111 of info@rioned.org

Algemene voorwaarden

Voor alle bijeenkomsten en cursussen gelden de algemene voorwaarden bijeenkomsten van Stichting RIONED.