Nu de werkgroep alle processen heeft geïdentificeerd, kan de uitwerking starten. Elk proces krijgt een proceseigenaar en een procesbeheerder. De proceseigenaar is verantwoordelijk voor de definitie van de proceseisen en voor de inrichting en de effectiviteit van het proces. Omdat de afdelingshoofden verantwoordelijk zijn voor een aantal processen op hun afdeling én voor het functioneren van de medewerkers in de processen, worden zi

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel