Bij het weergeven van data in grafieken let u op de volgende zaken1:

  • Geef de grafiek een duidelijke en eenduidige titel;
  • Benoem de eenheden van de weergegeven meetwaarden;
  • Kies de schaal zorgvuldig, zodanig dat het proces wat u wilt laten zien het best uitkomt;
  • Geef de assen duidelijke labels;
  • Kies de symbolen (de lijnstijlen en markers) zorgvuldig.

Onderscheid metingen en rekenresultaten

Maak duidelijk onderscheid tussen de metingen en de modeluitkomsten. Dit kunt u doen door de meetwaarden als (eventueel met elkaar verbonden) markers weer te geven en de rekenresultaten als een ononderbroken lijn (zie figuur A).

Figuur A Gemeten en berekende niveaus bij een overstort aan beide zijden van de drempel (model en metingen komen nog niet goed overeen)Vergroot afbeelding

Debietgegevens filteren

Debietgegevens van gemalen kunt u filteren om in een grafiek duidelijker het afvoerpatroon en het gemiddelde debiet te kunnen zien (zie figuren B en C).

Figuur B Grafiek van debietmetingen bij een gemaal ongefilterdVergroot afbeelding
Figuur C Grafiek van dezelfde debietmetingen gefilterdVergroot afbeelding


 

Reactie systeemonderdelen

Door niveau- en debietgegevens te combineren en neerslagdata aan de rekenresultaten en/of metingen toe te voegen, kunt u goed inzichtelijk maken hoe de verschillende systeemonderdelen op elkaar reageren en hoe de respons is op neerslag (zie figuur D). 

Figuur D Niveau en debiet op verschillende plekken in het bemalingsgebied in respons op neerslagVergroot afbeelding

1 Chatfield, C. (2004). The Analyses of Time Series; An Introduction. Sixth Edition. CRC Press LLC, Boca Raton, Florida.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel