Figuur A Verloop niveau in een lijngrafiekVergroot afbeelding

Lijngrafiek

Een eenvoudig voorbeeld om het verloop van de waterstand op een bepaald punt te presenteren, is de lijngrafiek (zie figuur A).

Plotten in geografisch overzicht

Bij een statische ontwerpbelasting of een maatgevende ontwerpbui kunt u de maximale waterstanden in de putten en de maximale stroomsnelheid in de buizen plotten in een geografisch overzicht van het netwerk (zie figuur B). Met kleuren en lijndiktes kunt u aangeven waar deze waterstanden en stroomsnelheden kritisch worden.

De mensen aan wie u de gegevens presenteert, zullen ook willen weten hoe groot de kans is dat de getoonde maximale waterstanden optreden. Benoem in de grafiek daarom de gebruikte hydraulische belasting.

Figuur B Stroomsnelheden en overbelasting van het stelsel bij bui 08 grafisch (Beeld: D. Meijer) Vergroot afbeelding
Figuur C Maximale waterstanden en druklijn in een langsdoorsnede (Beeld: J. van der Meulen)Vergroot afbeelding

Langsdoorsnede bij knelpunt

Voor een gedetailleerder inzicht in hydraulische knelpunten in een rioolstelsel is weergave van de maximale waterstanden en verhanglijnen in een langsdoorsnede bij het knelpunt een zeer goede optie (zie figuur C).

Dynamische presentatie

Een dynamische presentatie is visueel attractief en maakt de dynamiek van de respons van een stedelijk watersysteem op neerslag snel inzichtelijk. Softwarepakketten hebben meestal opties om gesimuleerde waterstanden, stroomsnelheden en debieten dynamisch te presenteren in grafieken, langsdoorsnedes of geografische overzichten (zie figuur D).

Figuur D Screenshot van dynamische presentatie van waterstanden in een lijngrafiek, langsdoorsnede en op het maaiveld (Beeld: InfoWorks ICM)Vergroot afbeelding

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel