Vertaalslag 1, het bepalen van financiële consequenties en mogelijke neveneffecten bij de riolering, is relatief eenvoudig door te voeren op basis van huidige systeemkenmerken, algemene kentallen en vuistregels. Ditzelfde geldt voor vertaalslag 2, het lozingsgedrag van de riolering en mogelijke effecten op het oppervlaktewater, vertaalslag 3, de benodigde hydraulische capaciteit en het influentvolume en vertaalslag 5, het lozingsgedrag van de rwzi en mogelijke effecten op het oppervlaktewater.

Vertaalslag 4, een verandering in de benodigde hydraulische capaciteit en het influentvolume in de zin van financiën zin en van mogelijke neveneffecten voor de zuiveringsbeheerder, is minder eenvoudig te vangen met vuistregels. Het huidige werkpunt van de rwzi is hiervoor bepalend samen met de uitgangspunten voor uitbreiding van de rwzi (insteek op hergebruik of aanpassingen van effluenteisen voor bijvoorbeeld medicijnen). Deze uitgangspunten zijn over het algemeen locatiespecifiek en nogal gevoelig voor nog te formuleren beleid.

Geadviseerd wordt om te beginnen met een gevoeligheidsanalyse voor vertaalslag 4 omvooraf te bepalen of, en zo ja hoeveel, winst te behalen is. Dit is inclusief vervolgacties uitgewerkt in de vorm van een redeneerlijn voor de vijf eerder beschreven drijfveren. Doel van redeneerlijnen is om te stimuleren dat beheerders in concrete gevallen eenvoudigkunnen verkennen welke voordelen te behalen zijn en of reductie van de hydraulische belasting wel doelmatig is.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel