Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) ging in 2013 bewuster met de NEN-NEN-ISO 55000 norm aan de slag. Het waterschap heeft inzichtelijk gemaakt hoe begrippenkaders en documenten van de norm aansluiten op de daar geldende begrippen en documenten.   img alt="" class="align-left" height="689" src="/documents/20182/485983/Figuur52Overzichtd

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel