Plattelandsgemeenten gezocht voor meedenken inspectie nieuwe stijl

Vanaf 2020 verandert de werkwijze van visuele inspectie. Om meer inzicht te krijgen in de effecten en kosten voor beheerders zoeken wij niet-stedelijke gemeenten om met ons mee te denken.

Vanaf 1 januari 2020 vervalt de NEN3399:2015. In de nieuwe werkwijze vanaf 2020 leggen inspecteurs hun waarnemingen in detail vast volgens de NEN-EN13508-2+A1:2011. Beheerders kunnen de waarnemingen vervolgens met behulp van software classificeren en op basis daarvan strategisch en tactisch plannen.

Het in meer detail vastleggen van waarnemingen zal de kosten van visuele inspectie laten stijgen. Maar zorgt er ook voor dat gemeenten kosten zullen gaan besparen door slimmer inspecteren, bij het beoordelen en bij het nemen van passende beheermaatregelen. Enkele gemeenten hebben Stichting RIONED gevraagd om de kosten en baten van de nieuwe werkwijze voor rioolinspectie beter in kaart te brengen.

Doe mee met de verkenning over visuele inspectie

We zoeken gemeenten die op 30 november a.s. in Oosterwolde met ons mee willen denken over werkprocessen, aanpassingen en kansen. We zoeken met name gemeenten in landelijk gebied, waar de hoeveelheid aansluitingen per kilometer riool kleiner is.
Bent u rioleringsbeheerder in het landelijk gebied, heeft u (basis)kennis van visuele inspectie en wilt u uw ervaring op 30 november met ons delen? Stuur dan een mail naar voor nadere informatie en deelname. Stichting RIONED bundelt en publiceert de uitkomsten van de kennissessie.

Meer informatie over visuele inspectie nieuwe stijl.

NieuwsU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE