Planvorming is het gehele proces rond het vastleggen van voornemens. Dit omvat ook alle voorbereidende werkzaamheden. De planvormingstaken zijn: opstellen (verbreed) GRP; in- en externe afstemming; opstellen jaarprogramma’s. Opstellen (verbreed) GRP De Wet Milieubeheer (artikel 4.22 en 4.23) verplicht gemeenten een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) op te stellen. Hierin legt u v

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel