Waterschap “B” heeft in haar WVO-vergunning een overstortmeetverplichting opgenomen. Deze meetverplichting vormde aanleiding om, vooruitlopend op het tot stand komen van een overall kwantitatief meetnet, een tijdelijk meetnet bij riooloverstortputten op te richten. Adviesbureau “X” kreeg opdracht om het proces te begeleiden en leverancier “Y” om de meetapparatuur te installeren en te onderhouden. Het adviesb

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel