De invoering van een (nieuw) rioleringsbeheersysteem is een dermate complexe en ingrijpende aangelegenheid, dat een planmatige aanpak onmisbaar is. Zo’n aanpak kan bestaan uit: 1 Haalbaarheidsonderzoek Eisen en wensen m.b.t. de invoering van de informatievoorziening voor de rioleringszorg. Consequenties voor de organisatie. Draagvlak op bestuurlijk, management en operationeel niveau. /ul

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel