In de planfase maakt de gemeente het omgevingsplan, dat als ontwerp ter inzage wordt gelegd. In het kader van de watertoets gaat de waterbeheerder na of het waterbelang, waaronder het grondwateraspect, hierin goed is geborgd. Gemeente en waterbeheerder werken hier idealiter goed samen. Regels opnemen in het omgevingsplan In relatie tot grondwater kan de gemeente in het omg

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel