De hoofdlijnen van een nieuwe wijk liggen vast in een structuur- of masterplan. Het gaat hierbij om aspecten als:
  • bebouwingsdichtheid;
  • de verkeersontsluiting van het gebied;
  • de indeling in plangebieden;
  • de locatie van voorzieningen;
  • de structuur van water en groen;
  • de wijze van bouwrijp maken in relatie tot de gewenste stedenbouwkundige kwaliteit;
  • de ambities voor realisatie van het plan.
In de planfase krijgt het watersysteem vorm. Een gemeentelijk rioleringsplan en een waterplan of -visie zijn belangrijke richtlijnen om uitgangspunten te formuleren voor het ontwerp van afval-, hemel- en grondwaterstelsels. De waterbeheerder adviseert bij de planvorming (watertoets) om de uitgangspunten van het regionale watersysteem in het bestemmingsplan te verankeren.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel