De hoofdlijnen van een nieuwe wijk liggen vast in een structuur- of masterplan. Het gaat hierbij om aspecten als: bebouwingsdichtheid; de verkeersontsluiting van het gebied; de indeling in plangebieden; de locatie van voorzieningen; de structuur van water en groen; de wijze van bouwrijp maken in relatie tot de gewenste stedenbouwkundige kwaliteit; de ambities voor realisatie va

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel