Het schetsontwerp van afval-, hemel- en grondwaterstelsels staat niet op zichzelf. Het maakt deel uit van een iteratief stedenbouwkundig ontwerpproces. De keuzes in dat ontwerpproces beïnvloeden de vormgeving van het uiteindelijke systeem. Van ‘grof’ naar ‘fijn’ werken gaat niet op. Het niet tijdig inzoomen op cruciale details kan immers kostbare consequenties hebben. Als ontwerper moet u keuzes maken op verschillende abstractieniveaus en deze zelf terugkoppelen naar het juiste plan- en ontwerpniveau.
 
De locatieontwikkeling van stedelijk gebied krijgt vorm in verschillende fases (zie figuur A).


Figuur A Plannen in hun onderlinge relatie en de juridische verankering
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel