Inleiding en doel pilot De kwaliteit van geloosd hemelwater uit de hemelwaterriolering kan de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater sterk beïnvloeden. Maar ook andere bronnen kunnen bijdragen aan de vervuiling, zoals kwel, inlaatwater, rwzi-effluent, bladeren van bomen, hondenpoep en uitwerpselen van waterdieren (zie RIONED, 2009). Om waterkwaliteitsproblemen op te lossen, is daarom inzicht nodig in de v

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel