Zuurgraad In water vormt een klein deel van de watermoleculen (H2O) positief geladen H3O+-ionen en negatieve OH−-ionen volgens de evenwichtsreactie: 2H2O ⇌ H3O+ + OH- Slechts een klein deel van de watermoleculen vormt ionen. Dit wordt uitgedrukt in het oplosbaarheidsproduct: de activ

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel