Toepassing
 • Operationele planvorming
  Met persoonsinspectie krijgt u een gedetailleerd beeld van de binnenkant van de leidingen. Deze informatie kunt u gebruiken als u een operationele planning maakt.
 • Storingen/klachten
  Met persoonsinspectie kunt u vaak de locatie, aard en omvang van storingen/klachten nauwkeurig vaststellen.
 • Nader onderzoek
  Als u op grond van waarnemingen (bijvoorbeeld visuele inspectie vanuit de put of wegverzakking) vermoedt dat de leiding gebreken vertoont, krijgt u met persoonsinspectie aanvullende informatie over de toestand van een rioleringsobject.
 • Oplevering
  Methode om de binnenkant van nieuw gelegde leidingen te controleren op de in het bestek voorgeschreven kwaliteit.
 
Inzetbereik: alleen in toegankelijke riolen (diameter ≥ 800 mm) met waarborging van alle VCA veiligheidsvoorschriften (o.a. ventilatievoorzieningen, adembescherming, verlichting, communicatie).


Figuur A Camera voor persoonsinspectie (Foto: IBAK)
 
Werkwijze
De inspecteur betreedt het riool met in acht name van alle veiligheidsvoorschriften. De inspecteur kan handmatig met moderne videoapparatuur leidingen met een diameter > 1800 mm hoogte inspecteren. Verder kan hij eenvoudige metingen doen en/of monsters nemen. Bij inspectie van volledig gevulde toegankelijke riolen kunt u een duikbedrijf inschakelen.
 
Registratie
De inspecteur codeert de toestand van de leidingen volgens NEN-EN 13508-2 of NEN 3399.
 
Beperkingen
Persoonsinspectie is alleen mogelijk in toegankelijke (≥ 800 mm) en bij voorkeur vooraf gereinigde riolen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel