Vergunningverlening omvat het toetsen van aanvragen en het verlenen van onder meer aansluitvergunningen en lozingsvergunningen. Subsidieverstrekking is aan de orde als de gemeente subsidies verstrekt om inwoners en bedrijven te stimuleren maatregelen te nemen die de gemeentelijke watertaken ondersteunen. Handhaving speelt bijvoorbeeld een rol als er ongeoorloofde lozingen in de riolering plaatsvinden. Op de pagina a href="/vergunningverl

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel