Belangrijke verschillen die het schematiseren persleidingsystemen anders maken dan het schematiseren van vrijvervalsystemen, zijn:

  • In persleidingen kan waterslag optreden.
  • Gemalen die op een persleiding inprikken, beïnvloeden het hydraulisch gedrag van het persleidingsysteem en daarmee het gedrag van alle gemalen die op hetzelfde persleidingsysteem zijn aangesloten. Dergelijke situaties komen veel voor bij regionale RWZI's.
  • Persleidingen zijn vaak in beheer bij waterschappen en de modellering van een stedelijk watersysteem  beperkt zich meestal tot een bepaalde kern of het verzorgingsgebied van een gemeente.

Schematisering per type berekening

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel