Veilige aanname (vaste) pompcapaciteit

Meestal maakt u een hydraulische berekening niet voor alle op een RWZI aangesloten woonkernen, waardoor u niet van alle aangesloten gemalen het pompgedrag meeneemt. Hierdoor kunt u de drukvariaties in het persleidingsysteem niet bepalen en dus ook de variatie van het werkpunt van de pomp niet modelleren. Dan moet u aannamen doen over de pompcapaciteit. In een eenvoudige 0D-benadering gaat u dan uit van een vaste pompcapaciteit die onafhankelijk is van de waterstand in het systeem en van de druk in de achterliggende persleiding . U kunt op twee manieren tot een veilige aanname van de (vaste) pompcapaciteit komen:

  1. Als debietregistratie op de pomp of het gemaal aanwezig is, kunt u op basis van analyse daarvan een gemiddelde waarde voor de pompcapaciteit onder zowel dwa- als hwa-omstandigheden bepalen.
  2. Met een eenvoudig model waarin u het persleidingsysteem hydrodynamisch modelleert en de aangesloten bemalingsgebieden of woonkernen als reservoir modelleert, kunt u het debietverloop tijdens zowel dwa als hwa nagaan. Aan de hand hiervan kunt u analoog aan de eerstgenoemde optie veilige waarden voor de dwa- en hwa-capaciteit bepalen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel