Voor metingen in persleidingen zijn clamp-ondebietmeters of elektromagnetische in-linedebietmeters het meest geschikt. Voor een nauwkeurige debietmeting is het hierbij belangrijk dat de leiding daadwerkelijk geheel vol is en dat het snelheidsprofiel in de leiding zo uniform mogelijk is.

Om een volledig gevulde leiding te garanderen, moet de debietmeter in een horizontaal of opgaand deel van de persleiding zitten. Maar de debietmeter mag zich niet op het hoogste punt van de persleiding bevinden. Monteer de meter liever niet in een zuig- of neergaande leiding. Want als de druk in de vloeistof lager wordt dan de dampdruk, kan gasvorming (‘cavitatie’) de meting verstoren.

Bevat het te meten medium behalve vloeistof ook gasbellen? Dan beïnvloeden de hierdoor gewijzigde eigenschappen van het medium en de volumetoename de meting.

Uit recent onderzoek (CAPWAT, Rioleringswetenschap nr 27) blijkt dat gasinsluiting (bijvoorbeeld door luchtinslag door pompen) de capaciteit van persleidingen sterk negatief kan beïnvloeden. Luchtinslag door pompen kan ook een debietmeting danig verstoren.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel