persvoorlichting en persberichten

Woordvoering en informatie voor de pers

Woordvoerder is Hugo Gastkemper, directeur Stichting RIONED. Hij is bereikbaar via: 

  • Bureau van Stichting RIONED: 0318-631111 en info@rioned.org.
  • Buiten kantoortijden: 06-22803265 (alleen voor pers)

Algemene informatie over riolering


Persberichten

(05-07-2018) Stichting RIONED en Wateropleidingen tekenen samenwerkingsovereenkomst
Vandaag hebben Stichting RIONED en Wateropleidingen een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend. Met deze samenwerking bundelen zij hun krachten in kennisontwikkeling en opleiden voor het verbeteren van het vakmanschap en de professionaliteit van de rioleringssector. De overeenkomst werd ondertekend door Hugo Gastkemper (directeur Stichting RIONED) en Agnes Maenhout (directeur Wateropleidingen). Volledig persbericht.

(5-2-2018) Afkoppelpijp wint RIONEDinnovatieprijs 2018
De bezoekers van de RIONEDdag hebben de Afkoppelpijp van Wavin en Bureau Stedelijk Water uitgeroepen tot rioleringsinnovatie van 2018. De Afkoppelpijp is een voorziening aan de regenpijp die afvoer van hemelwater naar het maaiveld combineert met ontluchten van de riolering en ontlasten bij calamiteit. Volledig persbericht.

(15-11-2017) Graafschade voorkomen bij complex rioleringswerk
De oorzaken van graafschade bij rioleringswerk zijn onderzocht. Om graafschade te verminderen is verbeterde uitwisseling van informatie nodig tussen opdrachtgevers, netbeheerders en grondroerders. De gemeente draagt bij door een duidelijke invulling van haar regierol. Dit staat in de publicatie Graafschade voorkomen bij complex rioleringswerk van Stichting RIONED, Kabel- en Leiding Overleg en Enexis. Volledig persbericht

(29-6-2017) Stichting RIONED treedt toe tot College Datastandaarden
Alle standaarden voor data-uitwisseling op het gebied van bodem, archeologie, water en riolering zitten nu onder één dak. Dit bevordert de digitale samenwerking, onderzoek en beleidsonderbouwing van bedrijfsleven en overheden. Stichting RIONED treedt toe tot het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden waarin SIKB en het Informatiehuis Water al samenwerken. Stichting RIONED brengt  haar open gegevensstandaard, het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW), onder bij het onafhankelijke Centraal College van Deskundigen Datastandaarden. Volledig persbericht

(3-11-2016) Monitor gemeentelijke watertaken 2016
Op 3 november overhandigde Hans Gaillard, voorzitter van Stichting RIONED, de publicatie "Het nut van stedelijk waterbeheer, Monitor gemeentelijke watertaken 2016" aan de partners van het Bestuursakkoord water tijdens het Deltacongres in Apeldoorn. De monitor geeft aan dat de riolering op orde is, en er varanderingen te verwachten zijn. Bij hevige buien is meer ruimte nodig voor regen water in straten en groen. 281 van de 390 gemeenten hebben gegevens aangeleverd voor deze monitor. Bekijk deze publicatie (via een tussenpagina), het persbericht en de lees de tekst die Hans Gaillard sprak bij de overhandiging.

(29-12-2015) Toch vetspoor in het riool door restjes. 4 Miljoen oliebollenbakkers doen het goed!
Grote kans dat de lekkerste oliebol van Nederland dit jaar gewoon thuis wordt gemaakt. Bijna 4 miljoen Nederlanders bakken op oudejaarsdag zelf hun oliebollen. Dat vet gaat vrijwel niet het riool in, maar in de vetrecyclebak of de afvalbak. Toch blijft vet in het riool een probleem. Vet uit de koekenpan en andere resten zorgen voor een vet- en oliespoor en leiden tot verstoppingen in het riool en extra inspanning op de zuiveringsinstallaties voor afvalwater. Volledig persbericht

(29-07-2015) Rioolstelsels op de schop door klimaatverandering
Minder verstening, meer afvoer en bewust water op straat. Vrijwel alle gemeenten treffen steeds meer forse maatregelen om het toenemende aantal zomerse hoosbuien op te vangen. Een derde van de jaarlijkse rioleringsinvesteringen zijn mede gericht op het voorkomen van problemen door regen. Om de wateroverlast tijdens de zomerse buien te beperken, zorgen gemeenten voor tijdelijke opslag boven de grond en meer afvoercapaciteit onder de grond. Ook bewoners kunnen helpen door hun tuin niet helemaal te verstenen en wateroverlast te melden bij de gemeente. Dit blijkt uit het eerste nationale onderzoek naar de aanpak van regenwateroverlast onder twee derde van de Nederlandse gemeenten. Volledig persbericht Volledig onderzoeksrapport

(24-7-2013) Straat nodig om hevige regenbuien op te vangen
Hevige regenbuien, zoals die voor de komende dagen voorspeld zijn in het oosten en het zuiden van het land, zullen door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen. Op sommige plaatsen komt daardoor – bewust – water op straat te staan. Zo kunnen grote pieken in wateroverlast zo snel en verantwoord mogelijk door het riool worden afgevoerd. Ook helpt deze aanpak om overstroming van gebouwen te voorkomen. Volledig persbericht . Meer informatie:


SubsitesU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE