persvoorlichting en persberichten

Woordvoering en informatie voor de pers

Woordvoerder is Hugo Gastkemper, directeur Stichting RIONED. Hij is bereikbaar via: 

  • Bureau van Stichting RIONED: 0318-631111 en info@rioned.org.
  • Buiten kantoortijden: 06-22803265 (alleen voor pers)

Algemene informatie over riolering


Persberichten

(29-6-2017) Stichting RIONED treedt toe tot College Datastandaarden
Alle standaarden voor data-uitwisseling op het gebied van bodem, archeologie, water en riolering zitten nu onder één dak. Dit bevordert de digitale samenwerking, onderzoek en beleidsonderbouwing van bedrijfsleven en overheden. Stichting RIONED treedt toe tot het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden waarin SIKB en het Informatiehuis Water al samenwerken. Stichting RIONED brengt  haar open gegevensstandaard, het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW), onder bij het onafhankelijke Centraal College van Deskundigen Datastandaarden. Volledig persbericht

(3-2-2017) Kinderboek Beer en Staartje wint RIONEDinnovatieprijs 2017
De bezoekers van de RIONEDdag hebben Beer en Staartje uitgeroepen tot rioleringsinnovatie van 2017. Het (voor)leesboek vertelt kinderen over de ondergrondse wereld van het riool en wat er wel en niet doorgespoeld kan worden. Volledig persbericht.

(3-11-2016) Monitor gemeentelijke watertaken 2016
Op 3 november overhandigde Hans Gaillard, voorzitter van Stichting RIONED, de publicatie "Het nut van stedelijk waterbeheer, Monitor gemeentelijke watertaken 2016" aan de partners van het Bestuursakkoord water tijdens het Deltacongres in Apeldoorn. De monitor geeft aan dat de riolering op orde is, en er varanderingen te verwachten zijn. Bij hevige buien is meer ruimte nodig voor regen water in straten en groen. 281 van de 390 gemeenten hebben gegevens aangeleverd voor deze monitor. Bekijk deze publicatie (via een tussenpagina), het persbericht en de lees de tekst die Hans Gaillard sprak bij de overhandiging.

(29-12-2015) Toch vetspoor in het riool door restjes. 4 Miljoen oliebollenbakkers doen het goed!
Grote kans dat de lekkerste oliebol van Nederland dit jaar gewoon thuis wordt gemaakt. Bijna 4 miljoen Nederlanders bakken op oudejaarsdag zelf hun oliebollen. Dat vet gaat vrijwel niet het riool in, maar in de vetrecyclebak of de afvalbak. Toch blijft vet in het riool een probleem. Vet uit de koekenpan en andere resten zorgen voor een vet- en oliespoor en leiden tot verstoppingen in het riool en extra inspanning op de zuiveringsinstallaties voor afvalwater. Volledig persbericht

(03-09-2015) Vier winnaars prijsvraag Waar gaat het riool naar toe?
Het Rotterdamse Waterblog van 7 juli 2050, ziektepreventie door analyse van de Brown data in het riool en de film Van rioollasten naar rioollusten hebben met hun ideeën over het stedelijk waterbeheer van de toekomst een prijsvraag van Stichting RIONED gewonnen. De jury kende daarnaast een speciale prijs toe aan groep 5a van basischool De Gondelier in Amersfoort voor hun tekeningen over de rioleringstoekomst. De prijzen van 1.000 euro zijn op 2 september uitgereikt tijdens de conferentie ‘Waar gaat het riool naartoe?' Volledig persbericht

(29-07-2015) Rioolstelsels op de schop door klimaatverandering
Minder verstening, meer afvoer en bewust water op straat. Vrijwel alle gemeenten treffen steeds meer forse maatregelen om het toenemende aantal zomerse hoosbuien op te vangen. Een derde van de jaarlijkse rioleringsinvesteringen zijn mede gericht op het voorkomen van problemen door regen. Om de wateroverlast tijdens de zomerse buien te beperken, zorgen gemeenten voor tijdelijke opslag boven de grond en meer afvoercapaciteit onder de grond. Ook bewoners kunnen helpen door hun tuin niet helemaal te verstenen en wateroverlast te melden bij de gemeente. Dit blijkt uit het eerste nationale onderzoek naar de aanpak van regenwateroverlast onder twee derde van de Nederlandse gemeenten. Volledig persbericht Volledig onderzoeksrapport

(23-6-2015) Wethouders starten opruimactie tegen rioolrommel
Vandaag deelde de wethouder van Leeuwarden, Harry van der Molen, op het Johannes Kolfplein vuilnisbakjes uit in de strijd tegen rioolrommel. Ook ging hij samen met de Riooldienst aan de slag om het riool schoon te maken. Samen met vele andere gemeenten, heeft de wethouder schoon genoeg van de kilo's schoonmaakdoekjes die achterblijven in het riool. Deze doekjes zorgen geregeld voor vastlopers, verstoppingen en andere problemen en bezorgen de gemeente onnodig veel kosten voor onderhoud en ontstoppingen. Daarom is de campagne ‘Niet in het riool' gestart dat voorlichting geeft over wat wel en wat niet in het riool thuishoort. Volledig persbericht

(7-5-2015) Wanneer zijn groene daken ook blauw?
Begroeide daken met extra waterberging kunnen de gevolgen van hevige buien verminderen. Deze groen-blauwe daken helpen bij de aanpassing aan de klimaatverandering en dragen bij aan een prettige stedelijke omgeving. De nieuwe publicatie Groene daken nader beschouwd bevat onder meer ontwerpprincipes voor regenwateropvang. Volledig persbericht. Publicatie groene daken

(2-3-2015) 3 miljoen euro voor slimmer rioleringsbeheer
Stichting RIONED coördineert een nieuw onderzoekprogramma voor de ontwikkeling van methodes die de toestand van vrijvervalriolen en persleidingen kwantitatief in beeld kunnen brengen. Doel is een flinke besparing op de instandhoudingskosten doordat de beheerders van de afvalwaterinfrastructuur beter inzicht krijgen in de oorzaken voor falen. Volledig persbericht.

(15-09-2014) Extra inzet nodig voor aanpak hevige buien
De zware regenbuien van deze zomer vragen actie van iedereen. Gemeenten pakken probleemsituaties aan met extra wateropslag op wegen en in het groen en door meer afvoercapaciteit. Huiseigenaren moeten zorgen voor drempels en goed werkende afvoerleidingen. Minder verharding en het benutten van tuinen en daken voor wateropvang helpen ook. Het Deltaprogramma, dat op Prinsjesdag verschijnt, noemt dit waterrobuust inrichten. Volledig persbericht Bekijk animatie

(26-5-2014) Maatregelen en modellen nodig om hevige buien de baas te blijven
De nieuwe KNMI klimaatscenario's voorspellen meer zware regenbuien en grotere regengebieden. De scenario's zijn een impuls om verder te gaan met het treffen van maatregelen tegen wateroverlast door hevige buien. Het bewust bergen van water op straat en in het groen horen daarbij. Door fijnmazige rekenmodellen zullen gemeenten wateroverlast beter in kaartbeelden krijgen. Particuliere eigenaren moeten hun tuin waterdoorlatend houden. Volledig persbericht.

(2-4-2014) Water in openbare ruimte moet gezonder
Water op straat en water in bedriegertjes of fonteinen is niet van dezelfde kwaliteit als zwemwater, waardoor kinderen die in dit water spelen, ziek kunnen worden. Met eenvoudige maatregelen is dit te voorkomen. Dat blijkt uit het proefschrift Best urban water management practices to prevent waterborne infectious diseases under current and future scenarios waar Heleen de Man 8 april op promoveert aan de Universiteit Utrecht. Volledig persbericht.

(28-11-2013) Uitkomsten Benchmark rioleringszorg 2013
Uit de Benchmark rioleringszorg 2013 blijkt dat de riolering in Nederland over het algemeen probleemloos werkt. En iedereen vindt dat eigenlijk vanzelfsprekend. Gemeenten houden met hun bedrijfsmatige aanpak de kosten in de hand en werken samen aan verbetering van de kwaliteit en kennis. Uitdaging voor de toekomst is het vinden van draagvlak voor de noodzakelijke stijging van de rioolheffing om het systeem op peil te houden.  Het landelijke rapport van de Benchmark rioleringszorg 2013 kunt u downloaden: Riolering in beeld 2013 (let op: pdf van 55 MB). De belangrijkste conclusies staan in een persbericht.

(4-11-2013) Beter stedelijk waterbeheer door onbelemmerde uitwisseling van gegevens
Ruim 30 partijen op gebied van riolering en stedelijk water hebben afgesproken om te komen tot onbelemmerde uitwisseling van gegevens. Iedereen gaat digitaal dezelfde begrippen gebruiken, die zijn vastgelegd in het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. De partijen hebben een convenant gesloten om het woordenboek te gebruiken. Het convenant is ook om te voorkomen dat partijen op elkaar gaan wachten bij de invoering. Volledig persbericht

(14-10-2013) Wateroverlast is aan te pakken
Afgelopen dagen had vooral het westen van het land te maken met soms ernstige wateroverlast als gevolg van veel en langdurige neerslag op een groot gebied. De afvoer uit stedelijk gebied werd daarbij bemoeilijkt doordat de sloten en afvoerkanalen helemaal vol zaten. Gemeenten en waterschappen zullen samen oplossingen moeten onderzoeken en realiseren. Volledig persbericht

(24-7-2013) Straat nodig om hevige regenbuien op te vangen
Hevige regenbuien, zoals die voor de komende dagen voorspeld zijn in het oosten en het zuiden van het land, zullen door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen. Op sommige plaatsen komt daardoor – bewust – water op straat te staan. Zo kunnen grote pieken in wateroverlast zo snel en verantwoord mogelijk door het riool worden afgevoerd. Ook helpt deze aanpak om overstroming van gebouwen te voorkomen. Volledig persbericht . Meer informatie:

(18-2-2013) Oplossingen mogelijk tegen diersterfte in straatkolken
Onderzoek op 36 locaties in Nederland toont aan dat substantiële aantallen amfibieën en ook zoogdieren opgesloten raken in straatkolken van de riolering. Stichting RAVON en Stichting RIONED hebben enkele oplossingen ontwikkeld en aan praktijktests onderworpen. Volledig persbericht en onderzoeksrapport.


Subsites


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE